Pyramidformade kristaller

En pyramidformad kristall sägs förstärka energin och de egenskaper som kristallen har, och den riktar sedan ut energin genom spetsen. Den kan användas bland annat för att dra ut negativ energi ur våra chakran och för att låta positiv energi komma in, genom att lägga pyramidens bas mot kroppen där respektive chakra är beläget och visualisera att kärlek och positiv energi kommer in genom kristallens spets. På grund av sin form blir energin som kommer in genom kristallens spets grundad i pyramidens bas, vilket kan göra att det känns bättre att jobba med den här formationen. Pyramidformade kristaller kan användas för att ladda andra kristaller, och kan också användas vid exempelvis healing och för att höja sin vibration.

Äggformade kristaller

En äggformad kristall fokuserar energin och riktar den åt ett visst håll på grund av sin spetsiga form, men dess mjuka former gör att den är skönare och lättare att hålla i handen när man arbetar med den än mer spetsiga kristaller. Äggformade kristaller används ofta vid auraläsning och för att hitta och avlägsna blockeringar i kroppen, och det är också en vanlig formation att använda vid meditation eller vid avkoppling då man arbetar genom att hålla en viss kristall i handen. Den äggformade kristallen används ibland vid reflexologi, zonterapi och akupressur, då den mjuka spetsen passar bra att arbeta med mot kroppen. En äggformad kristall står bland annat för fertilitet, återfödelse, nyskapande och beskydd, och kan ses som en symbol för det första steget mot nya mål och drömmar.

Spetsformade kristaller

Kristaller i form av en spetsar har en trubbig del och spetsig. Den trubbiga delen kan vara lite skrovlig ifall den har kommit ifrån ett kluster, eller slät ifall den är slipad. En spetsformad kristall används ofta inom healing, då den tar bort exempelvis negativ energi och blockeringar när man håller spetsen från kroppen, och ger positiv energi då den spetsiga delen är riktad mot kroppen. Spetsar kan vara antingen naturligt spetsiga eller slipade för att få fram formen.

Kulformade kristaller

Kristaller i form av kulor symboliserar harmoni och perfektion, och dess form gör att en lika stor del energi utstrålas åt alla håll från kristallen. Kristallkulan är en klassisk symbol för att se det förflutna och in i framtiden, och man sägs också kunna använda den för att flytta energi genom tiden. Kulformade kristaller är ofta gjorda av en större bit kristall, och kan därför ha sprickor i sig eller vara uppbyggd i olika plan liksom kristallen var som den gjordes av.