Former på stenar

Trumlade

Kristaller som har blivit utjämnade eller polerade från deras råa form klassificeras vanligen som trumlade stenar. De har inte skurits i någon speciell form, men är mjukare i formen. Dessa kristaller är oftast billigare och är bra för grundläggande kristallanvändning, inklusive grids, meditation, affirmationer, altararbete, feng shui eller mer.

 

Råa

Råa stenar är i sin naturliga form och har inte blivit jämna, polerade eller förändrade. Även om de är mer ömtåliga och kan brytas lättare än andra formationer, föredrar många utseendet på dessa stenar, eftersom de verkar råa i deras naturliga livsmiljö. Precis som trumlade stenar är råa stenar bra för allt andligt arbete

 

Pyramidformade kristaller

En pyramidformad kristall sägs förstärka energin och de egenskaper som kristallen har, och den riktar sedan ut energin genom spetsen. Den kan användas bland annat för att dra ut negativ energi ur våra chakran och för att låta positiv energi komma in, genom att lägga pyramidens bas mot kroppen där respektive chakra är beläget och visualisera att kärlek och positiv energi kommer in genom kristallens spets. På grund av sin form blir energin som kommer in genom kristallens spets grundad i pyramidens bas, vilket kan göra att det känns bättre att jobba med den här formationen. Pyramidformade kristaller kan användas för att ladda andra kristaller, och kan också användas vid exempelvis healing och för att höja sin vibration.

 

Spetsformade kristaller

Kristaller i form av en spetsar har en trubbig del och spetsig. Den trubbiga delen kan vara lite skrovlig ifall den har kommit ifrån ett kluster, eller slät ifall den är slipad. Dessa typer av stenar måste användas med försiktighet, eftersom spetsen drar energi till kroppen (när den riktas mot en person) eller den drar energi bort från kroppen (när den riktas bort från kroppen). Dessa egenskaper gör det till ett utmärkt verktyg för healing och för att dra ur negativ energi ur kroppen.
Spetsar kan vara antingen naturligt spetsiga eller slipade för att få fram formen.

 

Dubbelterminerade kristaller

Dubbelterminering kallas det när kristallen har två spetsar, en i varje ände, och den kan har skapats antingen naturligt eller av människan. En dubbelterminerad kristall tar in och utstrålar energi i båda ändar, och fungerar därför balanserande. Den sägs också absorbera negativ energi, och kunna skapa en energisköld som ger skydd fysiskt och mentalt mot skadlig energi. Naturligt förekommande kristaller med dubbelterminering är inte så vanliga att hitta och är därför eftertraktade. Denna typ av kristall används ofta i smycken. Dubbelterminerade kristaller används ofta vid healing, då den kan hjälpa terapeuten att känna av exempelvis blockeringar hos personen genom energin som kristallen tar upp, och energi kan sedan skickas tillbaka för att lösa upp dessa blockeringar.

 

Klotformade kristaller/sfärer

Cirkeln avger energi jämnt från alla vinklar, och sfärformationen är inte annorlunda. Dessa är kraftfulla formationer och används ofta att spå i. Kristallkulan är en klassisk symbol för att se det förflutna och in i framtiden, och man sägs också kunna använda den för att flytta energi genom tiden.Eftersom formen är jämn från alla möjliga vinklar, antas det att ljus, energi och tid passerar genom det utan regler eller hinder. Klotformade kristaller är ofta gjorda av en större bit kristall, och kan därför ha sprickor i sig eller vara uppbyggd i olika plan liksom kristallen var som den gjordes av.

 

Kluster

Kluster kallas de kristallformationer som innehåller flera kristaller, vilka har formats av naturen. Klustret utstrålar en gemensam energi från kristallerna som finns i det, och då klustret innehåller flera kristaller som pekar ut mot olika håll är ett kluster särskilt bra för att fördela dess energi över större ytor såsom ett rum. Förutom att ge positiv energi kan klustret också hjälpa till att absorbera och eliminera negativa energier i rummet. Kluster används därför ofta för att rena ett rum eller en plats, och för att rena andra kristaller genom att lägga dem ovanpå klustret under natten. Kluster kan också användas för att förstärka andra kristallers egenskaper och för att ladda dem med energi. Kristallformationen står för harmoni, beskydd, vänskap och samarbete, och sägs ge en harmonisk miljö där den placeras.

 

Geoder

En geod är en stenformation som är ihålig inuti, och täckt av kristaller på insidan. Geoder brukar ofta säljas som delade stenar, där man ser kristallerna som täcker väggarna inne i hålrummet. Dessa stenar finns i många olika storlekar, från mindre stenar till den största geod som hittats som är så stor att det är möjligt att gå in i den. Geoder bildas genom exempelvis gasbubblor i olika vulkaniska bergarter, som byggs på lager efter lager och bildar en hård yta. Inuti geoden skapas olika kristaller genom mineralrikt vatten som fälls ut.Dessa stenar är blygsamma eftersom de verkar vanliga från utsidan. Men när de öppnas eller brutits avslöjar de en ihålig grotta med kristaller som glittrar inuti. På grund av sin inneboende form har geoderna förmåga att hålla energi inom och mjuka det, så att det naturligt kan strömma ut och sprida sig jämnt. En geod av bergkristall eller ametist är utmärkt att lägga sina kristaller i för rening.